Paliwa

   ul. Spółdzielcza 1, 47-475 Lekartów

   Tel./fax: +48 32 459 75 01

NASZA OFERTA

WĘGIEL ORZECH

WĘGIEL EKO GROSZEK

Przy większych zamówieniach oferujemy również transport samochodowy

Zbiorniki firmy Swimer

» dostępne modele o pojemnościach 1500L, 2500L, 5000L.

» szeroki wybór wyposażenia

» 10 lub 5 lat gwarancji na zbiorniki

» 2 lata gwarancji na układ dystrybucyjny

» włazy rewizyjne 440 mm lub 600 mm

» solidna konstrukcja wyposażona w unikatowe systemy pomiarowe

» niski próg szafy dystrybucyjnej

» 3 uchwyty do podnoszenia stabilizujące środek ciężkości

» brak łączeń i spawów

» innowacyjny system odprowadzania wody z dachu

» Poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Ulotkę produktu można pobrać tutaj

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

» stabilne przyrosty wytrzymałości

» bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia

» niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu

» powolne narastanie wytrzymałości początkowej

» wydłużone czasy wiązania

» stabilne parametry jakościowe

» wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych

» dobra urabialność mieszanki betonowej

»niski skurcz

» zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych

 

WĘGIEL

 

Zajmujemy się również dystrybucją produktów węglowych.

Pomożemy Państwu w doborze odpowiedniego rodzaju węgla do Waszych potrzeb.

PALIWA | OLEJ NAPĘDOWY

 

Oferujemy najlepszy na polskim rynku olej napędowy z PKN ORLEN S.A. 

Każdy Klient kupujący paliwa w naszych Punktach Sprzedaży zaopatruje się w produkt najwyższej jakości.

 

Składy chemiczne olejów napędowych dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań. Oferowany przez naszą firmę olej napędowy spełnia wszystkie obowiązujące w Polsce wymogi i posiada wszelkie atesty.

PALIWA | ZBIORNIKI

 

Oferujemy również zbiorniki do magazynowania oleju napędowego firmy Swimer.

 

GÓRAŻDŻE CEMENT - wieloskładnikowy cement PN-EN 197-1 CEM V/A (S-V) 32,5R - LH.

Klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R).

 

Produkowany w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM. Głównym składnikiem cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH jest klinkier portlandzki (40÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (18÷30%), popiół lotny krzemionkowy (18÷30%)

oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). 

 

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania

i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R - LH jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

 

TRZUSKAWICA - wapno budowlane "BIELIK" 

Zaprawy zawierające wapno mają zdolność do samoleczenia mikropęknięć. Wapno uszczelnia także połączenia murarskie, nadaje zaprawie m.in. urabialność, przyczepność, elastyczność. Ze względu na swoje właściwości jak i wielkość cząstek, wapno jest tym składnikiem, którego obecność w zaprawie murarskiej zdecydowanie podnosi jej jakość. Dodatek wapna do zaprawy zwiększa jej plastyczność oraz więźliwość wody. Są to dwa parametry, od których w sposób istotny zależy urabialność zaprawy. Dodawanie wapna do zapraw pozwala także na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. 

WYBIERZ TEMAT

  Węgiel

  Olej napędowy

  Zbiorniki do paliw

  Materiały budowlane

PALIWA |

MATERIAŁY BUDOWLANE

PALIWA |

MATERIAŁY BUDOWLANE

Skontaktuj się

Sprawdź jak dojechać

  Kontakt

Jesteśmy tutaj

Strona główna | O nas | Kontakt | Praca 

© 2018 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Łąkowa 24
47-400 Racibórz

Centrala tel.: 32 412 50 00

Sekretariat tel.: 32 412 50 00

Witryny

© 2019 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.