MASZYNY ROLNICZE CENTRALA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Dyrektor Działu

Maszyn Rolniczych

Andrzej

Giemza

Telefon: +48 32 412 08 11,  

602 499 621

E-mail: 

a.giemza@chempest.pl

Księgowość/

Administracja

Mirosława Drzymała

Telefon: +48 32 412 08 13,

+48 32 412 08 14

662 157 537

E-mail: 

m.drzymala@chempest.pl

Księgowość/

Administracja

Krystyna Nowicka

Telefon: +48 32 412 08 15,

668 039 623

E-mail: 

maszyny@chempest.pl,

k.nowicka@chempest.pl

PARK MASZYN

Krystian Ciężkowski

Telefon: 662 089 930

E-mail: k.ciezkowski@chempest.pl

Janusz Lazar

Telefon: 662 157 842

E-mail: j.lazar@chempest.pl     

SPRZEDAŻ MASZYN

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Sprzedaż maszyn rolniczych

Paweł Kwiatkowski

Telefon: +48 32 412 08 23,

795 510 643

E-mail: 

p.kwiatkowski@chempest.pl

Sprzedaż maszyn rolniczych

Artur Kamiński

Telefon: +48 32 412 08 24,

664 465 967

E-mail: 

a.kaminski@chempest.pl

Sprzedaż maszyn rolniczych

Piotr Dolibóg

Telefon: 602 499 622

Email: 

p.dolibog@chempest.pl

Koordynator sprzedaży maszyn

Marcin Szynol

Telefon: +48 32 412 08 20,

883 357 460

E-mail:

m.szynol@chempest.pl

Sprzedaż kosiarek, maszyny komunalnych 

Jarosław Czogała

Telefon: +48 32 412 08 22,

662 387 143

E-mail: 

j.czogala@chempest.pl

Sprzedaż kosiarek, maszyny komunalnych

Przemysław Pietrzak

Telefon: 538 810 451 

Email: 

p.pietrzak@chempest.pl

Rolnictwo precyzyjne

Łukasz Jacheć

Telefon: 883 357 460

E-mail: 

l.jachec@chempest.pl

Centrala Rudnik k/Raciborza

   ul. Kozielska 21, 47-411 Rudnik

   Tel./fax: +48 32 414 91 19

MASZYNY ROLNICZE CENTRALA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Dyrektor Działu Maszyn rolniczych

Andrzej Giemza

Telefon: +48 32 412 08 11,

602 499 621

E-mail: a.giemza@chempest.pl

Księgowości / Administracja 

Mirosława Drzymała

Telefon: +48 32 412 08 13,

+48 32 412 08 14662 157 537

E-mail: m.drzymala@chempest.pl

Księgowości / Administracja 

Dorota Pietroszek

Telefon: +48 32 412 08 15,

668 039 623

E-mail: maszyny@chempest.pl,

k.nowicka@chempest.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik działu

Roman Głuch

Telefon: +48 32 412 08 16,

662 083 144

E-mail: r.gluch@chempest.pl

Specjalista sprzedaży 

Ignacy Bukowski

Telefon: +48 32 412 08 10,

666 118 505

E-mail: m.czesci@chempest.pl

Specjalista sprzedaży

Dawid Dedek

Telefon: +48 32 412 08 10,

662 153 957

E-mail: m.czesci@chempest.pl

Specjalista sprzedaży

Michał Dreszler

Telefon: +48 32 412 08 10,

883 357 470

E-mail: m.czesci@chempest.pl

Obsługa posprzedażna

Zdzisław Dworzyński

Telefon: 692 244 129

Email: z.dworzynski@chempest.pl

Obsługa posprzedażna

Rafał Kubik

Telefon: 883 313 234

E-mail: r.kubik@chempest.pl

SERWIS

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik serwisu

Jan Franczyk

Telefon: +48 32 412 08 12,

606 631 282

E-mail: j.franczyk@chempest.pl

Biuro obsługi klienta 

Paweł Kołodziej

Telefon: 662 156 102,

668 042 055

E-mail: BOKS@chempest.pl

Aftermarket, kontakt z dostawcami

Krystian Klein

Telefon: +48 32 412 08 12,

883 357 466

E-mail: BOKS@chempest.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik działu

Roman Głuch

Telefon: +48 32 412 08 16,

662 083 144

E-mail: 

r.gluch@chempest.pl

Specjalista sprzedaży

Ignacy Bukowski

Telefon: +48 32 412 08 10,

666 118 505

E-mail: 

m.czesci@chempest.pl 

Specjalista sprzedaży

Dawid Dedek

Telefon: +48 32 412 08 10,

662 153 957

E-mail: 

m.czesci@chempest.pl

Specjalista sprzedaży

Michał Dreszler

Telefon: +48 32 412 08 10,

883 357 470

E-mail: 

m.czesci@chempest.pl

Obsługa posprzedażna

Zdzisław Dworzyński

Telefon: 692 244 129

Email: 

z.dworzynski@chempest.pl

Obsługa posprzedażna

Rafał Kubik

Telefon: 883 313 234

E-mail: 

r.kubik@chempest.pl

SERWIS

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik

serwisu

Jan Franczyk

Telefon: +48 32 412 08 12,

606 631 282

E-mail: 

j.franczyk@chempest.pl

Biuro obsługi klienta

Paweł Kołodziej

Telefon: 662 156 102,

668 042 055

E-mail: BOKS@chempest.pl

Aftermarket, kontakt z dostawcami

Krystian Klein

Telefon: +48 32 412 08 12,

883 357 466

E-mail: BOKS@chempest.pl 

SPRZEDAŻ MASZYN

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Sprzedaż maszyn rolniczych

Paweł Kwiatkowski

Telefon: +48 32 412 08 23,

795 510 643

E-mail: 

p.kwiatkowski@chempest.pl

Sprzedaż maszyn rolniczych

Artur Kamiński

Telefon: +48 32 412 08 24,

664 465 967

E-mail: a.kaminski@chempest.pl

Sprzedaż maszyn rolniczych

Piotr Dolibóg

Telefon: 602 499 622

E-mail: p.dolibog@chempest.pl

Koordynator sprzedaży maszyn

Marcin Szynol

Telefon: +48 32 412 08 20,

883 357 460

E-mail: m.szynol@chempest.pl

Sprzedaż kosiarek, maszyny komunalnych 

Jarosław Czogała

Telefon: +48 32 412 08 22,

662 387 143

E-mail: j.czogala@chempest.pl 

Sprzedaż kosiarek, maszyny komunalnych 

Przemysław Pietrzak

Telefon: 538 810 451 

Email: p.pietrzak@chempest.pl 

Rolnictwo precyzyjne

Łukasz Jacheć

Telefon: 883 357 460

E-mail: l.jachec@chempest.pl

PARK MASZYN

Krystian Ciężkowski

Telefon: 662 089 930

E-mail: k.ciezkowski@chempest.pl

Janusz Lazar

Telefon: 662 157 842

E-mail: j.lazar@chempest.pl

Jesteśmy tutaj

Strona główna | O nas | Kontakt | Praca 

© 2018 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Łąkowa 24
47-400 Racibórz

Centrala tel.: 32 412 50 00

Sekretariat tel.: 32 412 50 00

Witryny

© 2019 Chempest SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.